Primitivo Álvarez Armesto20210616100005
Un pintor de entresiglos20210602174654